Library with students
logo
ZNANJE. OBJEKTIVNOST. PARTNERSTVO. PODRŠKA. OTVORENOST.

Prijavi se za upis

O studijskom programu

Nastavni plan i program koncipirani su u skladu sa svetskim trendovima i inoviranim kursevima, od kojih se pojedini mogu izučavati samo na našem Fakultetu.

Nastava u okviru programa, zahvaljujući iskustvu nastavnog kadra, obogaćena je i praktičnom nastavom, što čini znanje koje studenti stiču - u potpunosti zaokruženim.

Ovo je jedina visokoškolska ustanova u Srbiji koja istovremeno obrazuje stručnjake u domenu dve oblasti: diplomatije i bezbednosti.

Predmeti koji se posebno ističu na ovom studijskom programu: Informatika u diplomatiji, Politička propaganda, Logika komuniciranja, Analitika podataka, Teorija konflikata, Etnopolitika, Interkulturalna komunikacija, Industrijska špijunaža, Obaveštajni rad u diplomatiji, Vojna diplomatija, Teorija odlučivanja.

diplomatija

O FAKULTETU

Osnovan je 2006. godine, a za 18 godina postojanja odškolovao je više od 350 politikologa za diplomatiju i bezbednost.


Fakultet je jedina privatna visokoškolska ustanova koja je akreditovana kao naučnoistraživačka organizacija u polju bezbednosti i usko sarađuje sa državnim institucijama kao i sa obrazovnim ustanovama od posebnog nacionalnog značaja i interesa.

Partnerstva i praksa

Partnerstva FDB-a se zasnivaju na nekoliko osnovnih principa koji omogućavaju uspešnu saradnju. Osnovni princip je – poverenje.
/partners-new/DB 1.png
/partners-new/DB 2.png
/partners-new/DB 3.png
/partners-new/DB 4.png
/partners-new/DB 5.png
/partners-new/DB 6.png
/partners-new/IT 1.png
/partners-new/IT 2.png
/partners-new/IT 3.png
/partners-new/IT 4.png
/partners-new/IT 5.png
/partners-new/IT 6.png
/partners-new/IT 9.png
/partners-new/IT 10.png
/partners-new/P 1.png
/partners-new/P 2.png
/partners-new/P 3.png
/partners-new/P 4.png
diplomatija

Konkuriši za stipendiju

Puna stipendija za I godinu za prvih 10 na rang listi.

Puna stipendija za II, III i IV godinu za studente sa položenim svim ispitima i prosekom iznad 9,00.

Umanjenje školarine za studente koji prelaze sa drugih fakulteta u II, III i IV godinu studija.

Prijavi se za upis

arrow right

Cene studiranja

Osnovne akademske studije

Diplomatija i bezbednost

I godina
1600€
II godina
1600€
III godina
1600€
IV godina
1600€
Master akademske studije

Diplomatija i bezbednost

I godina
1900€
Master akademske studije

Korporativna bezbednost

I godina
1700€
II godina
1700€

Uslovi za upis

Osnovne studije
Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvoro-godišnjim obrazovanjem.
Upis i prijemni
Kandidati za upis osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit koji se razlikuje po katedrama. Na prijemnom ispitu kandidati mogu da ostvare najviše 60 poena.

Na katedri za Diplomatiju i bezbednost pisani test se sastoji od logističkih zadataka. Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tektu Konkursa.
Master studije
Pravo upisa na master akademske studije Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine ili sakupljenih 240 ESPB bodova.

Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju najmanje tri godine ili sakupljenih najmanje 180 ESPB bodova.
Strani državljani
Strani državljani mogu ostvariti pravo upisa po posebnim uslovima. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

Državljani Crne Gore i Severne Makedonije upisuju se po istim uslovima kao i državljani Srbije, uz nostrifikaciju diplome.
contact

Popuni prijavu
za UPIS NA FDB

logo
Milorada Ekmečića 2
(stari naziv ul. Travnička 2),
Savski venac, Beograd, Srbija
+381 (0) 11 262 0186
office@fdb.edu.rs
logologologologo
Newsletter

Budite u toku sa dešavanjima na FDB
prijavite se na naš newsletter

Copyright © 2024. Sva prava zadržana.