Library with students
logo
ZNANJE. OBJEKTIVNOST. PARTNERSTVO. PODRŠKA. OTVORENOST.

Prijavi se za upis

O studijskom programu

Nastavni plan i program koncipirani su u skladu sa svetskim trendovima i inoviranim kursevima, od kojih se pojedini mogu izučavati samo na našem Fakultetu.

Jedini studijski program u Srbiji koji objedinjuje muzičku, filmsku, pozorišnu i tv produkciju u jednu celinu.  Studije audio-vizuelnih umetnosti kombinuju korišćenje modernih tehnologija i prakse koje studenta uvode u svet filma, pozorišta, televizije, radija i uopšte kulture, umetnosti i medija.

Svršeni studenti su osposobljeni da putem svojih znanja i veština usmeravaju, kombinuju, oblikuju i vode projekte u kulturi, umetnosti i medijima.

Namenjen je svima koje interesuju produkcija i realizacija kulturnih, umetničkih i medijskih sadržaja, rad sa glumcima, rediteljima, scenaristima, montažerima i drugim stručnjacima iz sveta filma i televizije, pozorišta, muzike i radija.

diplomatija

O FAKULTETU

Fakultet za diplomatiju i bezbednosto je ustanova sa 18 godina tradicije na kojoj se realizuju programi u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, a od 2020. godine i u polju umetnosti.


Fakultet je jedina privatna visokoškolska ustanova koja je akreditovana kao naučnoistraživačka organizacija u polju bezbednosti i usko sarađuje sa državnim instituci-jama kao i sa obrazovnim ustanovama od posebnog nacionalnog značaja i interesa.

Partnerstva i praksa

Partnerstva FDB-a se zasnivaju na nekoliko osnovnih principa koji omogućavaju uspešnu saradnju. Osnovni princip je – poverenje.
/partners-new/DB 1.png
/partners-new/DB 2.png
/partners-new/DB 3.png
/partners-new/DB 4.png
/partners-new/DB 5.png
/partners-new/DB 6.png
/partners-new/IT 1.png
/partners-new/IT 2.png
/partners-new/IT 3.png
/partners-new/IT 4.png
/partners-new/IT 5.png
/partners-new/IT 6.png
/partners-new/IT 9.png
/partners-new/IT 10.png
/partners-new/P 1.png
/partners-new/P 2.png
/partners-new/P 3.png
/partners-new/P 4.png
diplomatija

Konkuriši za stipendiju

1 najbolji student na prijemnom ispitu (intervjuu sa katedrom i bodovima koje donosi iz rednje škole) ima pravo na punu stipendiju.

Puna stipendija za II i III godinu za 1 studenta sa položenim svim ispitima i prosekom iznad 9,00.

Umanjenje školarine za studente koji prelaze sa drugih fakulteta u II i III godinu studija.

Prijavi se za upis

arrow right

Cene studiranja

Osnovne akademske studije

Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

I godina
1550€
II godina
1550€
III godina
1550€

Uslovi za upis

Osnovne studije
Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvoro-godišnjim obrazovanjem. Navedeni studijski program mogu upisati i kandidati koji prethodno imaju završene tri godine srednjeg obrazovanja ali nakon što komisija proceni da imaju pravo na upis.
Upis i prijemni
Kandidati za upis polažu prijemni ispit koji se razlikuje po katedrama. Na prijemnom ispitu kandidati mogu da ostvare najviše 60 poena.

Na katedri za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija test se sastoji od pismenog dela i usmenog dela koji se realizuje pred komisijom katedre. Pisani deo testa sastoji se od 30 pitanja iz opšte kulture (akcenat se stavlja na oblasti film, pozorište, književnost, muzika).

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.
Strani državljani
Strani državljani se mogu upisati pod istim uslovima kao i domaći državljani. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi ili fakultetu. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije. Državljani Crne Gore i Severne Makedonije upisuju se po istim uslovima kao i državljani Srbije, uz nostrifikaciju diplome
contact

Popuni prijavu
za UPIS NA FDB

logo
Milorada Ekmečića 2
(stari naziv ul. Travnička 2),
Savski venac, Beograd, Srbija
+381 (0) 11 262 0186
office@fdb.edu.rs
logologologologo
Newsletter

Budite u toku sa dešavanjima na FDB
prijavite se na naš newsletter

Copyright © 2024. Sva prava zadržana.