Library with students
logo
ZNANJE. OBJEKTIVNOST. PARTNERSTVO. PODRŠKA. OTVORENOST.

Prijavi se za upis

O studijskom programu

Nastavni plan i program koncipirani su u skladu sa svetskim trendovima i inoviranim kursevima, od kojih se pojedini mogu izučavati samo na našem Fakultetu.

Jedinstvenost studijskog programa ogleda se u mogućnosti da od druge godine studija studenti biraju dodatni modul koji zvanje diplomiranog inženjera softvera dodatno specijalizuje u tri oblasti i to: Gejming (dodatnih 60 ESPB bodova) (proizvodnja video igara, informaciona komponenta), Sajber bezbednost (dodatnih 60 ESPB bodova) i Finansije (dodatnih 60 ESPB bodova).

Predmeti koji se posebno ističu na ovom studijskom programu, a koji se ne izučavaju u okviru sličnih programa u zemlji su: Veštačka inteligencija, Kriptologija, Blokčejn tehnologije, IoT, Učenje iz podataka, Analitika velikih podataka, Digitalna produkcija, Digitalna forenzika, Geografski informacioni sistemi.

Predmeti koji su karakteristični za modul finansija su: Finansije sa elementima finansijskog računovodstva, Korporativne strukture, Ekonometrija, Upravljanje rizicima, Kreiranje finansijskog tržita, Poslovna analitika, Primijenjeno modeliranje i predviđanje, Analiza financijskih podataka, Ekonometrijska nauka o podacima.

Predmeti koji su karakteristični za modul Sajber bezbednost su: Kriptografija i sigurnost podataka, Forenzička analiza digitalnih uređaja, Detekcija i prevencija napada na mreže, Socijalni inženjering i ljudski faktor, Psihologija sajber napada, Strateško upravljanje sajber bezbednošću, Sajber bezbednost u oblaku, Etičko hakovanje, Vulnerability Assessment, Penetraciono testiranje, Bezbednost pametnih uređaja i zaštita IoT sistema, Bezbednost kritične infrastrukture, Mašinsko učenje u sajber bezbednosti, Duboko učenje za detekciju pretnji, Korišćenje AI za digitalnu forenziku, Otpornost AI sistema na napade, Orkestracija bezbednosnih događaja, Upotreba veštačke inteligencije za brzu reakciju na incidente.

diplomatija

O FAKULTETU

Fakultet za diplomatiju i bezbednosto je ustanova sa 18 godina tradicije na kojoj se realizuju programi u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, a od 2020. godine i u polju umetnosti.


Fakultet je jedina privatna visokoškolska ustanova koja je akreditovana kao naučnoistraživačka organizacija u polju bezbednosti i usko sarađuje sa državnim institucijama kao i sa obrazovnim ustanovama od posebnog nacionalnog značaja i interesa.

Partnerstva i praksa

Partnerstva FDB-a se zasnivaju na nekoliko osnovnih principa koji omogućavaju uspešnu saradnju. Osnovni princip je – poverenje.
/partners-new/DB 1.png
/partners-new/DB 2.png
/partners-new/DB 3.png
/partners-new/DB 4.png
/partners-new/DB 5.png
/partners-new/DB 6.png
/partners-new/IT 1.png
/partners-new/IT 2.png
/partners-new/IT 3.png
/partners-new/IT 4.png
/partners-new/IT 5.png
/partners-new/IT 6.png
/partners-new/IT 9.png
/partners-new/IT 10.png
/partners-new/P 1.png
/partners-new/P 2.png
/partners-new/P 3.png
/partners-new/P 4.png
diplomatija

Konkuriši za stipendiju

Puna stipendija za I godinu za prvih 10 na rang listi.

Puna stipendija za II, III i IV godinu za studente sa položenim svim ispitima i prosekom iznad 9,00.

Umanjenje školarine za studente koji prelaze sa drugih fakulteta u II, III i IV godinu studija.

Prijavi se za upis

arrow right

Cene studiranja

Osnovne akademske studije

Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

I godina
990€
II godina
1600€
III godina
1600€
IV godina
1600€

Uslovi za upis

Osnovne studije
Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvoro-godišnjim obrazovanjem.
Upis i prijemni
Kandidati za upis polažu prijemni ispit koji se razlikuje po katedrama. Na prijemnom ispitu kandidati mogu da ostvare najviše 60 poena.

Na katedri za Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije test se radi elektronski i sastoji se od pitanja iz Informatike i Matematike. Test se radi po 15 min za svaki od segmenata, ukupno 30 min, nakon čega kandidati dobijaju odmah osvojeni broj bodova.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.
Strani državljani
Strani državljani mogu ostvariti pravo upisa po posebnim uslovima. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi ili fakultetu. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

Državljani Crne Gore i Severne Makedonije upisuju se po istim uslovima kao i državljani Srbije, uz nostrifikaciju diplome.
contact

Popuni prijavu
za UPIS NA FDB

logo
Milorada Ekmečića 2
(stari naziv ul. Travnička 2),
Savski venac, Beograd, Srbija
+381 (0) 11 262 0186
office@fdb.edu.rs
logologologologo
Newsletter

Budite u toku sa dešavanjima na FDB
prijavite se na naš newsletter

Copyright © 2024. Sva prava zadržana.